Zoeken

Missie & Visie

Missie

Het Memorial Museum Passchendaele 1917 is een militair-historisch museum dat het verhaal van de Eerste Wereldoorlog met focus op de Slag bij Passendale vertelt door een thematische aanpak. Als belevingsmuseum willen we een bewustmaking creëren over leven en techniek in de oorlog. We willen het brede publiek kennis geven over het landschap en het (on)roerend erfgoed als militair-strategische getuige. Via een sterk uitgebouwde regionale en internationale werking willen we de herinnering aan de tragiek van de Eerste Wereldoorlog en haar gevolgen levendig houden.

Visie

De Derde Slag bij Ieper in 1917 is de centrale gebeurtenis waarrond het Memorial Museum Passchendaele 1917 zich ontwikkelde. Het museum bevindt zich middenin het voormalige slagveld. De plaats en zijn omgeving dragen er nog alle sporen van. Het museum is de toegangspoort tot dit erfgoed. Het MMP1917 wil dan ook een open museum zijn dat de link legt tussen historische feiten en het landschap als militair-strategische getuige. Door objecten, het weergeven van de gebeurtenissen aan het front in de Westhoeken door beleving, bieden we de bezoeker informatie aan. De activiteiten van het museum willen de oorlogsgebeurtenissen meer duiding geven.

Voor herinnering en inleving is meer nodig dan een museumpresentatie. Het museum is daarom het middelpunt van een netwerk van erfgoedsites, dat er fysiek en inhoudelijk mee verbonden is. De belangrijkste huidige verbinding is die tussen het museum en Tyne Cot Cemetery. In het bezoekerscentrum geven we gerichte informatie over de begraafplaats en de duizenden militairen die er liggen begraven. In de nabije toekomst krijgt ook het Polygoonbos een fysieke link met het MMP1917. Een goede historische duiding en ontsluiting van het erfgoed zijn de basis voor de museale werking in de toekomst. Het MMP1917 streeft er overigens naar om dit netwerk te koppelen aan sites buiten de gemeentegrenzen. Het museum wil verder complementair zijn tegenover andere musea over de Eerste Wereldoorlog in de regio.

Het museum stimuleert de museumervaring eveneens met doelgerichte evenementen waarbij herinnering en inleving centraal staan. Living history wordt ingezet om gebeurtenissen weer tot leven te brengen en het publiek enigszins te laten beleven wat zich destijds heeft afgespeeld. Ook deze activiteiten en historische duiding geven het diverse erfgoed binnen en buiten het museumgebouw een extra dimensie. Door zich te profileren als open museum kan men zich een beeld vormen van de slachtoffers die in het omliggende landschap gestreden en geleden hebben.

Beleidsplan

Het beleidsplan van het Memorial Museum Passchendaele 1917 2015-2019 kan je hier lezen.

Het beleidsplan van het Memorial Museum Passchendaele 1917 2019-2023 kan je hier lezen.

Jaarplan 2018

Het Jaarplan van het Memorial Museum Passchendaele 1917 2018 kan je hier lezen.