Zoeken

Geschiedenis

De geschiedenis van het Memorial Museum Passchendaele 1917 vindt zijn eerste aanzet in 1987. Tussen 12 juli en 23 augustus 1987 wordt er in de gemeenteschool van Passendale voor het eerst een tentoonstelling gehouden rond de Derde Slag bij Ieper (1917). De tentoonstelling, met nooit eerder getoond beeldmateriaal uit het Imperial War Museum, haalt meteen 9.000 bezoekers. Gecombineerd met een grote plechtigheid op Tyne Cot Cemetery en battlefield tours over het slagveld van 1917, betekent dit voor de streek een groot succes.

Meteen gaan er stemmen op om het onverwachte succes permanent te bestendigen. Het toenmalige gemeentebestuur stelt het kasteel van Zonnebeke, dat in 1980 werd aangekocht, ter beschikking. Het streekmuseum heeft aandacht voor het oorlogsverleden, maar de focus van het museum ligt ook op de Zonnebeekse Augustijnenabdij en het plaatselijke erfgoed. Begin 1989 opent het streekmuseum haar deuren.

Het streekmuseum wordt aanvankelijk goed gesmaakt bij de bezoekers. Tot medio jaren 1990 haalt het museum 7.000 tot 10.000 bezoekers per jaar. In 1998 opent het In Flanders Fields Museum in Ieper. Samen met het gebrek aan profilering op het gebied van de Eerste Wereldoorlog, wat de eigenlijke sterkte is van het streekmuseum, heeft dit een enorme terugslag op de bezoekerscijfers. In 2002 staat men voor de uiteindelijke keuze: stopzetting of drastische vernieuwing.

De gemeente kiest de laatste optie en werkt een nieuw beleid uit voor het museum. Als concept kiest men voor een klassiek historisch museum met een maximale integratie van collectiestukken en historische informatie. Het vernieuwde museum opent in april 2004 haar deuren. Het eerste jaar is meteen een schot in de roos. Het MMP1917 ontvangt meteen 27.000 bezoekers. De jaren die daarop volgen blijven een succes qua bezoekersaantal. Dit cijfer stijgt elk jaar met ongeveer 10.000 bezoekers. In 2007 haalt het MMP1917 58.414 bezoekers, wat een verdubbeling is op drie jaar tijd!

In de periode die volgt na de opening blijft het museum verder werken aan de uitbouw van de vier museale basisfuncties. Er wordt veel aandacht besteed aan museumpromotie naar de nationale en internationale markt. Dit heeft een enorm effect en resulteert in korte tijd in een boom van bezoekerscijfers.

2007 wordt een sleuteljaar in de historiek van het MMP1917

In 2007 ligt de focus van het MMP1917 bij de herdenkingen rond 90 jaar ‘Derde Slag bij Ieper’. Het herdenkingsjaar 2007 is een enorme troef en meerwaarde voor de streek. Zonnebeke wordt op de kaart gezet en dat blijkt ook uit de bezoekerscijfers van de komende jaren, die rond de 60.000 bezoekers blijven schommelen.

In 2008 wordt het MMP1917 een regionaal erkend museum. Bovendien won het in dat jaar al de publieksprijs van Vlaamse musea. Beide feiten vormen een bekroning van het harde werk dat in de jaren voordien gebeurde.

In 2009 komt het MMP1917 met een nieuw, ambitieus plan. Naast de inrichting van een museumtuin, verlengt het MMP1917 de huidige dugout met een nieuw, ondergronds museumgebouw. Hierin wordt de Derde Slag bij Ieper specifieker uitgelicht. Er komt meer aandacht voor de rol van het landschap in de strijd en voor de verschillende nationaliteiten die aan de slag deelnamen. In de museumtuin komt een netwerk van gereconstrueerde loopgraven en schuilplaatsen. Via een herinneringsgalerij komt men terug in het oude gebouw. De totale lengte van het museumparcours wordt verdubbeld tot 650 m. De nodige fondsen worden gevonden en in oktober 2010 worden de werken gestart. De opening van het vernieuwde museum gebeurt op 12 juli 2013.

Dankzij het ‘Impulsfonds 100 jaar Groote Oorlog’ lanceert de Gemeente Zonnebeke daarnaast in 2010 het project The Legacy of Passchendaele. Het project richt zich op diverse doelgroepen die het vroegere slagveld in Zonnebeke en haar erfgoed willen verkennen. Het project is onderverdeeld in drie kernacties: het creëren van toeristisch-recreatieve routestructuren, ontsluiting van WOI-sites en de uitbreiding van het bezoekersonthaal. Concreet omvat dit de aanleg van drie wandellussen, het verfijnen van het fietsnetwerk, het aanreiken van informatie op het terrein, de ontsluiting en inrichting van het naast het MMP1917 gelegen Passchendaele Memorial Park en tenslotte de ontsluiting en inrichting van WOI-erfgoed in en om het Polygoonbos en rond een commandobunker in Zandvoorde.