Zoeken

Nieuwe collectie en tentoonstelling door bezoekers in Memorial Museum Passchendaele 1917

banner

Vanaf 14 juni stelt het MMP1917 een vernieuwde museumopstelling voor. Privéverzamelaar Kris Michiels leent hiervoor een deel van zijn unieke collectie over de Belgen in 1918 uit. In de tijdelijke tentoonstelling ‘Reflection 1914-1918’ kijken de vijf MMP1917-huisfotografen en de bezoekers terug op hun mooiste herinnering aan ‘100 jaar WOI’. Het museum spoort op deze manier de bezoekers aan om mee te werken aan de herinnering aan de Eerste Wereldoorlog.

Oproep om terug te blikken op vier jaar herdenken
Tijdens de herdenkingsjaren van 100 jaar WOI kreeg het MMP1917 meer dan 750.000 bezoekers over de vloer. Ook de talrijke herdenkingsplechtigheden en -activiteiten konden op veel deelnemers rekenen. Het MMP1917 doet een oproep om herinneringen aan de eeuwherdenking in Groot-Zonnebeke te delen in de tijdelijke tentoonstelling ‘Reflection 1914-1918’. Dit kan onder de vorm van een tekening, een gedicht, een foto … Naast deze kunstwerken van de bezoekers, komen ook de foto’s van de vijf MMP1917-huisfotografen aan bod. De tentoonstelling loopt van 14 juni tot en met 15 december 2019. Wie wil deelnemen, kan zijn werk afgeven in de museumshop of online indienen via passchendaele.be. 

Belgische collectie van privéverzamelaar
Het museum wil de komende jaren de tentoongestelde collectie verder uitbreiden. Het MMP1917 focust hiervoor op samenwerkingen met andere musea en privéverzamelaars. Voor de herinrichting van de zaal ‘Belgen in het Eindoffensief’, kon het museum putten uit de collectie van Kris Michiels. Om de evolutie van WOI en de rol van het Belgisch leger tijdens het Eindoffensief in 1918 te belichten, stelt hij meerdere uniformen, de volledige soldatenbepakking en enkele persoonlijke bezittingen van militairen tentoon.

‘Door onze museumpresentatie regelmatig te veranderen, blijft het museum vernieuwen en proberen we bezoekers aan te trekken en herhaalbezoek te stimuleren. Onze tijdelijke tentoonstelling vatten we ditmaal op als een participatief project waardoor we de bezoekers bij onze werking betrekken’, aldus Joachim Jonckheere, Gedelegeerd Bestuurder Memorial Museum Passchendaele 1917.

Download hier de foto's.