Zoeken

Opening Franse Herinneringstuin

Op dinsdag 19 november 2019 wordt de Franse Herinneringstuin om 11u30 officieel geopend.

De ‘Tuin van 100 jaar’ verwijst naar een 100 jaar durende vrede waardoor een rijk natuurlandschap zich op een door oorlog verwoest land kon ontwikkelen.

Toen de oorlog honderd jaar geleden eindigde, waren zowel families als landschappen verwoest. In Frankrijk werden grote delen van het slagveld aan de natuur overgelaten.

De Franse Herinneringstuin bevindt zich op een bebost perceel in het Passchendaele Memorial Park. Een geoefend oog kan er op die plaats een eeuw natuurontwikkeling goed waarnemen. Het bos maakte er zich namelijk meester van het land. Het evolueerde van een ‘pioniersfase’ (vegetatie op vers gekeerde aarde) naar een ‘gevorderd stadium’ (een rijke bosvegetatie in ontwikkeling dat zonder menselijke tussenkomst een climax bereikt).

Deze tastbare evolutie van 100 jaar vrede is de essentie van de Franse Herinneringstuin. De tuin toont de verschillende fases van bosontwikkeling, van gekapt land tot dichte begroeiing. Zo zie je er gekapte bomen en kreupelhout, terwijl je in de open ruimte kleine dieren zoals spechten, insecten en kleine zoogdieren kan vinden.

De opening is publiek toegankelijk.

 

De Franse Herinneringstuin is een project van ‘Mission du Centenaire de la Première Guerre mondiale et Art Jardins | Hauts-de-France’. Op 19 november 2019 openen ze in de namiddag ook een Belgische tuin in de slotgracht van de vestingwerken van Vauban – Le Quesnoy.

De opening is publiek toegankelijk.