Zoeken

Museumcollectie

Een sterke troef van het Memorial Museum Passchendaele 1917 als WOI-museum is haar collectie, zowel naar inhoud als naar omvang. De collectie van het MMP1917 is eerder dynamisch. Ze is de voorbije jaren aangegroeid met gerichte aankopen, schenkingen en archeologische vondsten gerelateerd aan WOI.

De kerncollectie van het MMP1917 bestaat hoofdzakelijk uit militaria. Daarnaast vindt men in de museale collectie een groot aantal persoonlijke objecten en documenten. Verder bevat ze een beperkt aandeel WOI-gerelateerde archeologische vondsten en relicten.

De kerncollectie van het MMP1917 wordt opgedeeld in enkele deelcollecties, hoofdzakelijk afkomstig van ontbonden musea of particuliere collecties:

Ongeveer de helft van de volledige collectie bevindt zich in de permanente museumopstelling. De overige collectiestukken worden bewaard in het nieuwe museumdepot en gebruikt men voor tijdelijke tentoonstellingen, bruiklenen en studie.

Op erfgoedinzicht vind je een deel van de collectie van het MMP1917 terug.