Zoeken

Collectiebeleid

De huidige collectievorming wijkt af van het vroegere collectieprofiel dat eerder gericht was op de invulling van het streekmuseum. Bij de acquisitie van nieuwe stukken streeft het MMP1917 ernaar om haar thematiek steeds trouw te blijven, i.e. “een militair-historisch museum dat het verhaal van de Eerste Wereldoorlog met focus op de slag om Passendale vertelt door een thematische aanpak.”

Het acquisitiebeleid werd sinds enkele jaren afgestemd op het vervolledigen van de permanente displays en op de inhoudelijke invulling van de nieuwe museumuitbreiding. Naast het gericht aankopen van collectiestukken, groeide de collectie ook aan door middel van schenkingen, bruiklenen en opgravingen.